Zorgstudio's in De Heybergh
Aan de gezellige winkelstraat van Soesterberg verhuurt Lyvore in De Heybergh geheel vernieuwde zorgstudio's gericht op individueel wonen. Deze studio's zijn speciaal voor mensen die zelfstandig willen wonen én zorg dichtbij wensen.

Een vast team van deskundige medewerkers biedt dagelijks zorg en ondersteuning op de begane grond en eerste etage van De Heybergh. 's Nachts is altijd een verzorgende uit het bekende zorgteam aanwezig. Indien nodig kan deze medewerker een beroep doen op een verpleegkundige.

U woont zelfstandig op de tweede verdieping van het geheel vernieuwde pand. Als bewoner van deze studio heeft u de gelegenheid de gezamenlijke woonkeuken te bezoeken. Deze woonkeuken is een royale ruimte waar u de andere bewoners ontmoet en naar wens (samen) een maaltijd kan bereiden.

Elk studio heeft een kitchenette en eigen sanitair. De inrichting van uw studio bepaalt u uiteraard helemaal zelf. Als u Zorg aan huis inschakelt, is het aan te raden hier tijdens de inrichting rekening mee te houden. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om de gewenste zorg ook daadwerkelijk goed te kunnen bieden.

Voor de studio's geldt een huurprijs van € 379,97 de woonservicekosten komen op € 114,80.
Er zijn aanvullende services, zoals o.a. maaltijdverzorging en huishoudelijke hulp tegen vergoeding af te nemen. Op de etage is voor algemeen gebruik een was- en droogcombinatie aanwezig.
De waarborgsom bedraagt 1 maand huur.

Criteria:

 • leeftijd vanaf ca 65 jaar en/of zorgindicatie ZvW (thuiszorg), indicatie eerstelijnsverblijf (kortdurend verblijf) of indicatie VPT (volledig zorgpakket thuis).
 • een huisdier is toegestaan via een aparte overeenkomst

Actiegroep stopt!

Actiegroep “De Heybergh Blijft Open” houdt op te bestaan

Het maximaal haalbare is bereikt ten aanzien van zware zorg in Soesterberg en daarom heeft de actiegroep “De Heybergh Blijft Open” haar laatste bijeenkomst gehouden.

Bijna twee jaar hebben de Soesterbergers samen met de actiegroep gestreden voor behoud van de Heybergh in hun dorp.

Het eerste doel was het voorkomen van sluiting per 1 mei 2016. Dat is gelukt.

Het tweede doel was levensvatbare en toekomstbestendige zware zorg voor ouderen in Soesterberg. Dat is gedeeltelijk gelukt door 15 interne zorgplaatsen op twee mooi verbouwde etages in de Heybergh en tenminste 5 plaatsen met zorg aan huis in de Alliantie woningen. In het totaal zijn dat nog steeds 15 plaatsen minder dan in 2015. Dit stemt helaas ook niet overeen met de behoefte aan zware zorg in Soesterberg, zoals de Gemeenteraad in het onafhankelijk AAG-onderzoek  heeft laten berekenen.

Bovendien is de zwakke financiële basis van de nieuwe Heybergh zorgelijk. Lyvore heeft echter in de raadszaal bezworen dat het ook in de toekomst zal blijven lukken en de Gemeenteraad gaat vinger aan de pols houden.

Door de huidige verbouwing verdween de ontmoetingsfunctie van de Heybergh. Hierdoor zag de actiegroep zich genoodzaakt om als derde doel het ontmoeten voor ouderen in Soesterberg op haar agenda te plaatsen. Hoewel geen concrete toezeggingen zijn gedaan is ook dit onderwerp nu op de agenda van de Gemeenteraad terecht gekomen en zal als aandachtspunt worden meegenomen in de jaarlijkse monitoring. 

Alle wegen die bewandeld konden worden zijn door de actiegroep genomen. Met name op lokaal niveau is alles in het werk gesteld om de gemeente mee te krijgen in de strijd, die volgens de actiegroep ook de strijd van de Soester Gemeenteraad zou moeten zijn.

Er zijn goede dingen gezegd en besproken tijdens de drie vergaderingen met de Gemeenteraad in de afgelopen periode.

De actiegroep heeft van alle Gemeenteraad fracties brede erkenning en waardering gekregen, de aanpak is uniek genoemd o.a. ook door het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Een van de politieke partijen noemt het zelfs democratische vernieuwend en een voorbeeld voor hoe de gemeente in de toekomst haar burgers bij het proces kan betrekken.

Ook het boetekleed werd aangetrokken door te erkennen dat de Gemeenteraad heeft zitten slapen. Dat de Heybergh nog open is, is alleen te danken is aan het protest van de Soesterbergse burgers zoals vertegenwoordigd in de actiegroep.

De Gemeenteraad zal vanaf nu jaarlijks de situatie zware ouderenzorg in Soesterberg, in de Heybergh en het ontmoeten gaan monitoren. Als er problemen zijn dan neemt de Gemeente Soest haar verantwoordelijkheid en deze zal dan alles in het werk stellen om de zware zorg in Soesterberg te behouden.

In 2018 vervalt de extra subsidie die het Zorgkantoor Zilveren Kruis aan Lyvore geeft voor de Heybergh. Een spannend moment omdat Lyvore dan kan laten zien aan de Gemeenteraad dat zij haar beloften aan Soesterberg echt waarmaakt.

De actiegroep wil en kan ook iets achterlaten. Drie leden van de actiegroep hebben inmiddels zitting genomen in de cliëntenraad van de Heybergh. Vanuit dezelfde betrokkenheid zullen zij, samen met het geweldige verzorgende personeel van de Heybergh over het welzijn van Soesterbergse ouderen in de Heybergh waken.

Voor iedereen is goed duidelijk geworden dat Soesterbergers een mening hebben, dat er samenhang en draagvlak is om voor de echt belangrijke zaken te strijden en het niet gemakkelijk is om hen te passeren. Dat het hier niet ophoud blijkt ook wel uit de vernieuwende initiatieven rondom De Linde, dat nu door drie andere Soesterbergers is opgepakt.

Echte burgerparticipatie als het er om gaat, de gemeente moet er nog aan wennen!

Soest – Na anderhalf jaar vol strijd, zijn de verwachtingen van de actiegroep positief en hooggespannen over de komende raadsvergaderingen, waarin Soesterberg met de Heybergh eindelijk besproken gaat worden door de Gemeenteraad van Soest.

Eerst de avond van de samenleving op 26 januari. De actiegroep ziet deze avond als een heel goed initiatief van de Raad om nu ook eens belangrijke andere partijen zoals Lyvore, Zorgkantoor en SWOS te horen. In hoeverre kan Lyvore bijvoorbeeld eenduidig aan de raad voorrekenen hoe het gesteld is met de levensvatbaarheid van de Heybergh? Onder andere door de langdurige opnamestop moet er al meer dan een jaar dik geld bij om de exploitatie rond te krijgen.

Gesteund door het onafhankelijke rapport van AAG voorziet de actiegroep ook in de komende jaren verliezen voor Lyvore nu er maar 15 cliënten in de Heybergh mogen verblijven en de plannen voor de tweede verdieping in vaagheden gehuld zijn. Volgens het AAG-rapport zijn er minstens 24 cliënten nodig om rendabel te kunnen exploiteren. De Raad kan zich door Lyvore en het Zorgkantoor Zilveren Kruis verder laten informeren over hoe beiden denken om te gaan met deze verliezen en welke gevolgen een mogelijke sluiting van de Heybergh zal hebben voor Soesterberg. Aangezien de zorgkantoren zelf als voorwaarde voor zware zorg aan huis stellen dat de cliënten niet te ver van de voorziening/ zorginstelling af mogen wonen, komt dan wellicht de totale ouderenzorg in het dorp in gevaar.

Daarnaast kunnen wij ons ook goed voorstellen dat de Raad van Lyvore en het Zorgkantoor wil weten hoe zij invulling gaan geven aan de dagbesteding van alle ouderen in Soesterberg die in aanmerking komen voor zware zorg (thuis, in de Drie Eiken, de Alliantie woningen en de Heybergh). In Soest wordt dit door Lyvore prima geregeld. Er is op dezelfde dag als de avond van de samenleving alwèèr een feestelijke opening van een ontmoetingscentrum voor ouderen. Nu in Molenschot, naast het restaurant en de ontmoetingsruimte van Daelhoven dat men daar al heeft.
Nu de ontmoetingsruimte in de Heybergh vervalt zijn Lyvore en het Zorgkantoor verantwoordelijk voor een goed alternatief.

Persbericht eind oktober 2016

Heybergh-groep gaat openbare raadsvergadering afdwingen

Sluiting Heybergh ligt op de loer, nòg meer ongelijkheid tussen Soest en Soesterberg, 10 kamers van de Heybergh met moedwil leeg, ontmoetingsfunctie Heybergh verdwijnt waardoor bijna 3000 oudere Soesterbergers aangewezen zijn op dat éne kleine zaaltje in de Drie Eiken.

Soesterbergers zeuren volgens vele Soester politici altijd over het feit dat zij achtergesteld worden bij de Soestenaren. In plaats van te kijken of dat echt zo is en zo ja, daar iets aan te doen, worden initiatieven tot verbetering vaak afgedaan met “daar heb je die zeurende, zielige Soesterbergers weer”. Op het gebied van zorg en sociale voorzieningen hebben de Soesterbergers echter wel degelijk een punt.

Soesterberg krijgt met de schaarse en moeizaam afgedwongen 15 verpleegplaatsen maar 4% van de totale pot aan zware zorggelden. 96% van de ongeveer 16 miljoen euro die hiermee gemoeid is gaat naar Soest. Soesterberg is sterk aan het groeien en heeft op korte termijn naar verhouding recht op 23% van het totaal. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan Soesterberg nu ontvangt. Tel daar nog bij op dat de kans op sluiting van de Heybergh absoluut niet uitgesloten is, dan moet duidelijk zijn dat hier sprake is van een enorme scheefgroei.

Ditzelfde geldt nog meer voor de ontmoetingsfaciliteiten voor ouderen. Soesterberg heeft na sluiting van de ontmoetingsruimte in de Heybergh nog maar één locatie voor de vijfenvijftigplussers, namelijk het ontmoetingszaaltje (max. 80 mensen) in de Drie Eiken[1]. In Soesterberg wonen tegen de 3000 vijfenvijftigplussers die natuurlijk nooit in dat ene zaaltje kunnen. Soest daarentegen beschikt over tenminste 25 locaties (betaald met gemeenschapsgelden) specifiek gericht op ouderen. Dit varieert van 4 dagbestedingscentra, 5 senioren restaurants/cafés tot 9 ontmoetingscentra/gebouwen/kamers. Om nog maar niet te spreken over cultuurcentra als Idea of Artishock[2].

Na meer dan een half jaar onderhandelen met de gemeenteraad om deze grote zorgen op de agenda van de raad te krijgen is de actiegroep het zat. Vanaf volgende week gaat de groep deur-aan-deur handtekeningen verzamelen om zo de raad te dwingen aan Soesterberg duidelijk te maken of zij vanaf nu wel of niet willen opkomen voor de Soesterbergse kwetsbare oudere inwoners. Voelt de gemeenteraad zich eigenlijk wel verantwoordelijk voor het Soesterbergse welzijn?

De laatste stand van zaken rond de Heybergh

Ondanks de verbouwing van de Heybergh is het voortbestaan van het verpleeghuis hoogst onzeker. Lyvore heeft (met instemming van de gemeente) bewust gekozen voor het verbouwen van maar 15 van de 25 kamers. Een verpleeghuis met maar 15 plaatsen kan financieel niet rondkomen zo hebben onderzoek[3]   en ook Lyvore zelf, keihard aangetoond.  Dit leidt er naar alle waarschijnlijkheid toe dat Lyvore straks alsnog de stekker uit de Heybergh trekt met het argument dat het een verliesgevend verpleeghuis is.

De 10 kamers op de tweede verdieping worden niet verbouwd en er mogen ook geen ouderen in die zware zorg nodig hebben. Deze kamers (met achterstallig onderhoud) zullen door Lyvore voor verhuur aangeboden worden, bij voorkeur aan ouderen met een smalle beurs. De maatschappelijke bestemming van de Heybergh maakt het echter ook mogelijk om er kinderopvang, recreatie, cultuur of andere zorg-doelgroepenin te huisvesten. Het is denkbaar dat Lyvore de Heybergh dan alsnog ter beschikking stelt aan de jongeren met een beperking en gedragsproblemen. De actiegroep wil dat de gemeenteraad alles in het werk gaat stellen om dit te voorkomen

De huidige verbouwing die Lyvore met instemming van de gemeente heeft gekozen, leidt ertoe dat de belangrijke ontmoetingsfunctie van de Heybergh verdwijnt. De bewoners in de 13 appartementen naast de Heybergh, ouderen die eventueel op de tweede verdieping gaan wonen, mensen uit de Drie Eiken, Huis ten Halve en andere senioren kunnen binnenkort nergens meer terecht. Het enige zaaltje voor ouderen dat Soesterberg rijk is, is elk dagdeel vol en een alternatief is niet voorhanden.

De gemeente is vanuit de WMO verantwoordelijk voor welzijn en elkaar ontmoeten t.b.v. al haar inwoners. De actiegroep wil van de gemeenteraad weten hoe zij hieraan invulling gaat geven.

Tussen 4 en 11 november a.s. zullen de leden van de actiegroep deur aan deur aan de Soesterbergers vragen om steun middels een handtekening om zo een openbare raadsvergadering af te dwingen.

[1] Kleine groepjes ouderen kunnen ook 2 dagen per week terecht in de Vredekerk, om tegen betaling deel te nemen aan activiteiten van de King Arthur groep

[2] Zie bijlage met overzicht van locaties in Soest

[3] Door gemeente betaald onderzoek door AAG

Hierbij alsnog de volledige tekst van het artikel in de Gooi en Eemlander:

Dat stelt de Soesterbergse Ans Oude Geerdink, terugblikkend op een jaar van actievoeren. Dat begon met de mededeling van zorginstelling Lyvore (voorheen Zorgpalet) dat het huurcontract voor het tehuis zou worden opgezegd. Door de bezuinigingen in de zorg zouden de verpleegbedden niet langer betaalbaar zijn in het dorp. Voor Oude Geerdink en andere Soesterbergers was het aanleiding voor het oprichten van en actiegroep, die veel bijval kreeg.
Een afgedwongen onderzoek stelde de Soesterbergers in het gelijk: „Er bleek behoefte te blijven aan een verpleeghuis voor minimaal dertig mensen. Uiteindelijk koos Lyvore eieren voor zijn geld.” De gemeente Soest besloot daarop 124.000 euro bij te dragen aan een verbouwing van het verpleeghuis voor vijftien verpleegplaatsen, en gaf een bankgarantie af voor nog eens vier ton. Op voorwaarde dat Lyvore minimaal nog tien jaar in Soesterberg het verbouwde verpleeghuis open zou houden.
Dubbel gevoel
Over het afgelopen jaar zegt Oude Geerdink een dubbel gevoel te hebben. „We hebben in elk geval de Soester politiek overtuigd dat de Heybergh belangrijk is als voorziening voor het dorp Soesterberg, evenals het financierende zorgkantoor Zilveren Kruis-Achmea”, stelt ze. „Dat de Heybergh open blijft is dan ook goed nieuws. Maar echt blij zijn we nog niet. Alleen al omdat we graag 22 tot 26 verpleegplaatsen wilden hebben.”
Maar ook stoort het het actiecomité dat de ontmoetingsfunctie die de Heybergh had verdwijnt. „Nu komen er nog mensen van bijvoorbeeld De Drie Eiken hier eten. Maar gezamenlijk eten en elkaar ontmoeten zit er na de verbouwing niet meer in. De gemeente en Lyvore verwijzen daarvoor naar het zaaltje in De Drie Eiken, maar dat is al te klein voor de bijna 2500 50-plussers in Soesterberg.”
Zorg achteruit
Ook heeft het actiecomité de stellige indruk dat de zorg de laatste maanden achteruit is gegaan. „Het is een komen en gaan van verzorgenden, mede door de onzekerheid die er was ontstaan over de Heybergh. Goede krachten zijn daardoor overgeplaatst, ontslagen of hebben ontslag genomen. Maar de mensen die er nog werken, doen hun stinkende best om de zorg overeind te houden. Daar hebben we groot respect voor, al vrezen we dat ze door de bezuinigingen nog harder moeten werken. Daardoor blijft de kwaliteit van de geboden zorg achteruit gaan.”

Intentieovereenkomst Heybergh 23-02-2016

De Heybergh ondertekening intentieverklaring def

Soesterbergers moeten we stoppen of doorgaan met actievoeren

De Soesterbergers hebben allemaal kennis kunnen nemen van de blijde boodschap van Wethouder van der Torre van de Gemeente Soest “Bewoners kunnen blijven in hernieuwde Heybergh” zo luidt de kop van het persbericht op 15 januari jongstleden.
Vijftien intramurale verpleegplaatsen in de Heyberg. Dat is meer dan de partijen aan Soesterberg hadden willen geven maar minder dan mogelijk en nodig is. 
De doelgroep verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblematiek die de lege plaatsen in de Heybergh zouden opvullen, is vooralsnog afgehaakt.
De intentie is dat het gebouw inclusief de 2e etage voorbehouden blijft aan senioren.
De huisartsen behouden hun positie voor wat betreft de medische zorg aan hun patiënten.
Er is onderling overeenstemming met de betrokken partijen welke gevolgd gaat worden door een intentieverklaring. De intentie is dat er een 10-jarig huurcontract wordt afgesloten tussen Lyvore (voorheen Zorgpalet Baarn-Soest) en SBBS/De Drie Eiken. We kunnen dus stellen dat het zin heeft gehad om samen met elkaar de strijd aan te gaan.

De vraag die nu naar boven komt is of wij, Soesterberg, het hierbij moeten en/of willen laten?
Actievoeren zonder achterban is als vechten met gebonden handen. Daarom leggen wij de keuze voor aan de Soesterbergers die de actiegroep zo fantastisch gesteund hebben. In de eerste week van maart zullen er bij de Drogist, de Supermarkt en het Soesterbergse warenhuis stembussen staan met strookjes waarop aangegeven kan worden of de Soesterbergers blij zijn met het behaalde resultaat of niet. Ook op de facebookgroep komt een mogelijkheid om te stemmen.

Welke zorgen heeft de actiegroep nog:

• Lyvore zegt te willenl gaan voor 15 intramurale verpleegplaatsen maar of dat ook in de toekomst zo blijft is niet zeker. De intramurale verpleegplaatsen zijn nodig om de financiële basisstructuur voor het verpleeghuis De Heybergh te garanderen en voor de toekomst te behouden. Lyvore heeft er alles aan gedaan om de 30 verpleeg plaatsen die er waren in Soesterberg naar Soest over te hevelen. Met de helft van de plaatsen is hen dat nu dus gelukt. We houden een bodemvoorziening zware zorg, gegarandeerd voor 10 jaar en dat is minder dan we hadden en nodig hebben en bovendien minder dan we misschien hadden kunnen krijgen als ook andere belangstellende zorgaanbieders mee hadden mogen doen.
• Onduidelijkheid over behoud van 2 kamers voor kortdurende opnames.
• Er gaat verbouwd worden in de Heybergh, de gemeente betaalt daar aan mee. Het zal echter een minimale verbouwing zijn van de begane grond en de eerste etage. De noodzakelijke code groen wordt daarmee niet bereikt en is misschien in de toekomst reden om De Heybergh af te keuren.
• De tweede etage wordt niet verbouwd, onduidelijk is wie verantwoordelijk wordt voor de verhuur en welke mensen er voor in aanmerking komen
• Lyvore kan o.i. om Arbo-technische redenen zware zorg weigeren in de niet verbouwde woningen, tenzij deze woningen alsnog met WMO gelden van de gemeente worden aangepast. De mensen die op de tweede verdieping gaan wonen moeten zelf met de gemeente in onderhandeling om noodzakelijke aanpassingen te realiseren
• Volgens de partijen is er nog helemaal niets bekend over de verbouwing, wanneer dit gaat beginnen en hoe lang dit gaat duren. Op voorhand gebruikt Lyvore dit nu om de ingezette opnamestop te continueren en zo uit te komen op het door hen gewenste aantal van 15. Op dit moment staan er al 10 kamers leeg. Wat betekent dit voor de zittende bewoners en hun verzorgers?
• De conclusies uit het onafhankelijk onderzoek geven aan dat er nu en in de toekomst circa 38 zware zorgplaatsen in Soesterberg nodig zijn. Ook de minimale hoeveelheid plaatsen (24) tegen het gunstige intramurale verpleegtarief worden nu, in deze oplossing NIET overgenomen. De gekozen oplossing (15 intramuraal en 5VPT in de Alliantie woningen) lijkt een verliesgevende positie te creëren en wie zegt ons dat de stekker er dan uiteindelijk toch niet uitgetrokken wordt?
• De kosten van de Heybergh voor 2016 komen grotendeels uit de reserves van Zorgkantoor Zilveren Kruis. Zij maken daarmee hun belofte aan Soesterberg waar. We hebben geen garanties dat Lyvore dat ook gaat doen in 2017 en de daarop volgende jaren.
• De intentieverklaring waarin de besluiten vastgelegd gaan worden zal pas in april getekend worden. Wat komt er dan in te staan en waarom wacht men zo lang met de ondertekening?

Het was niet voor niets. De actiegroep wil graag van de Soesterbergers weten of ze het hierbij mogen laten in de hoop dat de intenties waar gemaakt worden, er vanuit gaande dat de gemeenteraad de vinger aan de pols zal houden (wetende dat ze er anders op afgerekend gaan worden bij de verkiezingen in 2017)?
Laat je stem horen!

Huidige bewoners kunnen blijven in de Heybergh

• De huidige bewoners kunnen blijven wonen in de Heybergh.

• De huidige bewoners krijgen allemaal de keuze: intramuraal of VPT

(zoals uit rapport AAG blijkt, kan het voor bewoner goedkoper zijn om

intramuraal om te zetten naar VPT).

• Voor de transitie van de huidige naar de toekomstige situatie geldt

dat Zilveren Kruis bereid is gedurende deze transitie voor de huidige

bewoners afspraken te maken zodat de continuïteit van zorg

gegarandeerd blijft. De precieze invulling van de afspraken komt in de

intentieovereenkomst.

Toekomstscenario De Heybergh

• Een variant op de twee varianten uit het rapport van AAG, namelijk:

– 15 plaatsen intramuraal en

– minimaal 5 plaatsen VPT (in de appartementen van De Alliantie)

Het maximaal aantal plaatsen is afhankelijk van de vraag naar zware

zorg in Soesterberg

Het gebouw

• Begane grond: verbouwing tot een kleinschalige woongroep (7

plaatsen ), een KDO (kort durende opvang) en een gezamenlijke

woonkamer.

• Eerste verdieping: kleinschalige woongroep (8 plaatsen ) met een

gezamenlijke woonkamer en dakterras.

• Tweede verdieping: de 10 kamers (huidige situatie) worden niet

verbouwd. Deze appartementen kunnen (na vertrek huidige

bewoners) worden verhuurd aan bewoners zonder zorgvraag of met

thuiszorg.

• Appartementen Alliantie: de 5 appartementen die Lyvore nu al huurt

van De Alliantie worden (na vertrek huidige bewoners) wederom

ingezet voor zware zorg en verhuurd met zorg via VPT

Wie doet wat ?

• DDE gaat de verbouwing op de begane grond en eerste verdieping

financieren en (laten) uitvoeren.

• Lyvore gaat het gehele gebouw (begane grond, eerste en tweede

verdieping) voor 10 jaar huren van DDE en blijft de zorg in De

Heybergh leveren.

• De gemeente is bereid om het laatste stukje van de puzzel op te

lossen door een eenmalige bijdrage in de investering te doen om de

voorziening voor ouderen in Soesterberg te kunnen behouden.

• Voor de transitie van de huidige naar de toekomstige situatie geldt

dat Zilveren Kruis bereid is gedurende deze transitie voor de huidige

bewoners afspraken te maken zodat de continuïteit van zorg

gegarandeerd blijft.

Vervolgstappen:

• De betrokken partijen sluiten een intentieovereenkomst, waarin

afspraken worden geformaliseerd.

• Door DDE en Lyvore wordt een plan van aanpak inclusief een planning

opgesteld voor de verbouwingsopgave en de overgangsperiode.

• Lyvore gaat in gesprek met alle bewoners en betrokken familie over

de mogelijkheden tijdens de verbouwing.

Vragen ten behoeve van de gesprekken met de diverse betrokkenen en belanghebbenden inzake Heybergh, Soesterberg

Inleiding

De betrokken partijen en in het bijzonder de wethouder zijn zeer verheugd over de mogelijkheid om de Heybergh open te houden. De wijze waarop is voor de actiegroep echter nog onduidelijk.

Het enige dat wij weten is dat de bewoners die er nu wonen, mogen blijven, dat er 15 plaatsen beschikbaar blijven voor WLZ en dat er een minimale verbouwing zal plaats vinden. Ook schijnt er een contract te zijn voor 10 jaar.

Vragen mbt beslissing

 1. Bent u bekend met de inhoud van het besluit en weet u wat de gevolgen zijn?
 2. Wat is nu eigenlijk de betekenis van het onafhankelijke AAG rapport, dat voor Soesterberg zo gunstig uitpakte? Hiervoor is ongetwijfeld veel geld betaald, er lijkt echter weinig of niets mee gedaan te zijn, sterker nog de wethouder heeft het eigenlijk gediskwalificeerd door aan te geven dat de in het rapport genoemde dingen ‘niet haalbaar’ zijn. Waar heb je dan een rapport voor? Hoe ziet de gemeente c.q de politiek dit?
 3. De actiegroep vraagt zich af hoe de gekozen oplossing zich verhoudt tot de analyse van de onafhankelijk deskundige van AAG die voor Soesterberg 38 WLZ-plaatsen haalbaar en minimaal 24 WLZ-plaatsen rendabel acht?
 4. Wat is de verwachting voor het rendabel houden van 15 zorgplaatsen als er minimaal 24 nodig zijn?
 5. Waar moeten al die andere zorgbehoevende Soesterbergers heen, immers AAG verwacht dat 38 plaatsen gevuld kunnen worden.
 6. Wat gebeurt er met de resterende WLZ-plaatsen (15 benut van de 30)? Enkele zullen in verband met de verbouwing gebruikt gaan worden, maar heeft men nog nieuwe doelgroepen in de Heybergh voor ogen? Is het risico Zideris nu van de baan?
 7. Met betrekking tot de continuïteit: het Zorgkantoor financiert de WLZ uit reserve (8%) voor 2016, wat gebeurt er na 2016? Blijft de WLZ gelabelt aan Soesterberg of kan de zorgaanbieder op termijn naar believen schuiven binnen de gemeente Soest?
 8. Het Zorgkantoor wil in de toekomst naar code groen, hoe zit dit met een minimale verbouwing van 150.000 euro? Hoe lang wordt een andere kleur gedoogd? Het Zorgkantoor maakt zich sterk voor een goede overgangssituatie van het huidige naar het nieuwe zorgconcept!
 9. Is er nog een kans dat de 30-WLZ (van oorsprong Heybergh-)plekken in de toekomst weer terug komen naar Soesterberg als de 15 plekken inderdaad niet rendabel blijken? Deze 30 zorgplaatsen zouden dan door een andere zorgaanbieder geëxploiteerd kunnen worden. Hoe sterk hangt de wethouder cq gemeente aan Lyvore als exclusieve zorgaanbieder?
 10. Met wie is het contract voor 10 jaar gesloten, Lyvore of stichting de Opbouw waar Lyvore deel vanuit maakt?
 11. Hoe ver gaat de innovatieve oplossing voor de Heybergh die aansluit bij de landelijke ontwikkeling in de zorg en het mogelijk geleidelijk verschuiven van WLZ plaatsen naar andere woon- en zorgvormen?
 12. Als er meer vraag voor zware zorg is (hetgeen voor de hand ligt omdat de Heybergh altijd vol heeft gezeten met een wachtlijst en er ligt een toekomst raming van 38 zware zorg plaatsen) welke zorgvorm wordt daar dan op los gelaten?
 13. Hoe ziet u de rol van de actiegroep naar aanleiding van deze beslissing en de uitvoering ervan?
 14. Wat is de positie van de huisartsen?

Mening actiegroep

De actiegroep kan zich niet aan de indruk onttrekken dat met deze 15 plaatsen een doekje voor het bloeden aan Soesterberg is gegeven en de oorspronkelijk 30 plaatsen van de Heybergh naar Soest zijn gegaan om daarmee de gebouwen in eigendom van Lyvore veilig te stellen voor voldoende zorgplaatsen in de toekomst in Soest. Uiteraard met dank aan het Zorgkantoor die door extra financiering die 15 plaatsen mogelijk maakt.

De actiegroep maakt zich zorgen voor de toekomst en voorziet dat na een aantal jaar de zorgplaatsen toch zullen verdwijnen met de mededeling dat het niet rendabel is voor intensieve zorg in Soesterberg.

Als een contract voor 10 jaar met stichting de Opbouw is gesloten, ligt het voor de hand dat alsnog de beschikbaar gekomen plaatsen door de jongeren van Zideris zullen worden bezet.

De actiegroep ziet dan ook nog een actieve rol voor zichzelf.

Vragen mbt uitvoering

 1. Hoe zit het nu met die verbouwing? Is de anderhalve ton nodig om de appartementen aan te passen om de code rood ongedaan te maken of is het bedrag alleen nodig om de genoemde huiskamers aan te passen?
 2. Investeert de vastgoedeigenaar SBBS/DDE ook nog in de verbouwing?
 3. Wat is de reden dat er op de eerste verdieping een huiskamer gecreëerd moet worden, terwijl de bewoners het veel gezelliger vinden bij elkaar te zitten, koffie met elkaar te drinken en activiteiten  met elkaar te doen in één gezamenlijke ruimte dan met maar een paar op een kamer. Oplossing zou kunnen zijn de ontmoetingsruimte te moderniseren naar een meer gezelliger huiskamer. Dan bespaar je ook in kosten voor personeel en vrijwilligers als er geen twee ruimtes bediend hoeven te worden.
 4. Is er al bekend op welke termijn deze verbouwing gerealiseerd moet zijn?
 5. Is er al duidelijkheid over de nog steeds bestaande opnamestop? Bewoners merken dat er kamers leeg staan en willen ook dat deze weer bewoond gaan worden.
 6. Gaat de afbouw door naar 15 WLZ plaatsen?
 7. Waar komen de Psycho Geriatrische plekken (beneden is gewenst!)?
 8. Hoe wordt het Arbotechnische probleem opgelost op de 2e etage waar niet verbouwd gaat worden? Welk type bewoners gaat hier komen?

Heybergh blijft open!

PERSBERICHT

16-006

15 januari 2016

Bewoners kunnen blijven in hernieuwde Heybergh

Zware zorg voor ouderen in Soesterberg behouden door innovatieve samenwerking tussen betrokken partijen.  

Om De Heybergh open te houden is gezocht naar een nieuwe invulling. Deze sluit goed aan bij de landelijke ontwikkelingen in de zorg.  “Maar voor nu is het belangrijkst dat alle bewoners kunnen blijven en dezelfde zorg ontvangen die ze nu ook krijgen”, aldus Emma Beaujon, directeur van zorgaanbieder Lyvore. In de toekomst biedt De Heybergh plek aan minimaal 20 ouderen die zware zorg nodig hebben in verschillende woon- en zorgvormen. Mocht er meer vraag zijn, dan kan Lyvore daar zowel in het gebouw als in de directe omgeving  in voorzien.  Dat alle bewoners kunnen blijven is mede te danken aan Zorgkantoor Zilveren Kruis die zich sterk maakt voor een goede overgangssituatie van het huidige naar het nieuwe zorgconcept.

Brede samenwerking
Dat de Heybergh openblijft  is het resultaat van een intensieve en innovatieve samenwerking tussen Lyvore (voorheen Zorgpalet Baarn-Soest), DDE, Zorgkantoor Zilveren Kruis (voorheen Achmea), De Alliantie en de gemeente Soest. Onder regie van de gemeente vormden deze partijen de afgelopen vijf maanden samen een kerngroep in hun zoektocht naar een mogelijkheid om De Heybergh open te houden. Zij werden daarbij actief ondersteund door een zeer betrokken denktank bestaande uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden, de Actiegroep en anderen betrokkenen. Wethouder Peter van der Torre: “zij hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp op de agenda is gekomen en gebleven”.

Aangekondigde sluiting
Aanvankelijk kondigde Lyvore in juli 2015 aan De Heybergh te sluiten. Vanwege de veranderingen in de zorg kon zij als aanbieder alleen de voorziening niet toekomstbestendig maken. Tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst eind augustus- waar zowel bewoners, raadsleden en bovengenoemde partijen aanwezig waren- spraken de betrokkenen uit zich te willen inspannen om een voorziening voor zware zorg in Soesterberg te behouden. En opnieuw naar de mogelijkheden te willen kijken. Door samenwerking was er weer toekomstperspectief.

Onafhankelijk onderzoek
Eind november gaf de kerngroep aan een voorkeur te hebben voor een scenario waarbij in ieder geval 15 ouderen zware zorg zouden kunnen ontvangen door het gebruik van de woningen van De Alliantie in het gebouw De Heybergh. Dat scenario leek op dat moment het meest haalbaar. Om er zeker van te zijn dat de kerngroep niets over het hoofd zou zien stelde de gemeente Soest een onafhankelijk onderzoek voor naar de uitgangspunten en berekeningen . “En ik ben blij dat we dat onderzoek hebben geïnitieerd”, aldus wethouder Peter van der Torre. “Daardoor zijn nieuwe inzichten en mogelijkheden naar voren gekomen. En dat heeft geleid tot dit integrale zorgconcept, waardoor meer plekken beschikbaar zijn”.

Gezamenlijke inspanning
De oplossing  was er niet zomaar. Er waren bepaalde condities en voorwaarden aan verbonden om het haalbaar te maken. Anton Schoonderbeek  van DDE: “Alle betrokken partijen hebben maximaal binnen hun mogelijkheden gekeken welke bijdrage zij konden leveren om dit te realiseren. Het is echt een gezamenlijke inspanning geweest”. Ook Emma Beaujon van Lyvore is gelukkig met het resultaat: “Ik ben opgelucht en ontzettend blij dat we op deze manier in Soesterberg zware zorg kunnen blijven leveren”.

Wethouder Peter van der Torre bedankt alle betrokkenen voor hun enorme inzet de afgelopen periode. “Dankzij de inspanning en samenwerking van alle partijen zijn we tot een resultaat gekomen waar we trots op mogen zijn! Het was soms best lastig om met alle belangen rekening te houden. Het is dan ook fantastisch dat we eruit zijn gekomen, want het allerbelangrijkste is dat inwoners nog steeds in Soesterberg oud kunnen worden”. 

'Soesterberg heeft behoefte aan 38 zorgplekken'
Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 29 december 2015, 15:04 uur | update: 19:34 uur

Foto: Jan van Steendelaar
SOESTERBERG - In Soesterberg is en blijft behoefte aan 38 plekken voor verpleegzorg. Dat concludeert een onafhankelijk zorgvastgoedbureau in een vertrouwelijk rapport.

De uitkomsten van dat rapport zijn al bekendgemaakt door actiegroep 'De Heybergh Blijft Open'. Zij balen ervan dat woonzorgcentrum De Heybergh in Soesterberg met sluiten wordt bedreigd.

Volgens Ans Oude Geerdink van de actiegroep bevestigt het rapport wat inwoners van Soesterberg al langer beweren: het sluiten van De Heybergh is geen goed idee. "Er is dus geen enkele reden voor de aangekondigde sluiting."

Volgens de huidige plannen van de gemeente krimpt De Heybergh naar vijftien plekken voor intensieve ouderenzorg. Voor ouderen die niet langer in De Heybergh kunnen wonen, wordt gezocht naar een nieuwe woonlocatie.

WETHOUDER
Wethouder Peter van der Torre zegt blij te zijn met het rapport. "Maar ik zie ook haken en ogen." Volgens Van der Torre zijn sommige conclusies in het rapport gebaseerd op scenario's die in de praktijk niet realistisch zijn en zijn.

Het rapport ligt nu bij diverse organisaties, zoals het zorgkantoor, de gebouwbeheerder en de zorgaanbieder. Die zullen er in januari op reageren.

AAG Rapport Heybergh

Hierbij het AAG Rapport

Update 29-12-2015

Update 29-12-2015

SOEST - Er blijft in Soesterberg in de toekomst behoefte aan zeker 38 plaatsen voor zware (verpleeg-)zorg. Dat is de conclusie in een vertrouwelijk rapport van een onafhankelijk zorgvastgoedbureau over De Heybergh, het enige woonzorgcomplex in de dorpskern. Zo meldt de actiegroep tegen sluiting.

Door Jetty Claus - 29-12-2015, 10:23 (Update 29-12-2015, 10:23)
Soesterbergse actiegroep tegen sluiting Heybergh blij met vertrouwelijk rapport
Woordvoerder Ans Oude Geerdink zegt geen boodschap te hebben aan de vertrouwelijkheid, omdat er vooraf niet gesteld is dat het stuk onder embargo zou zijn. ,,Anders hadden we ervoor gekozen om het rapport niet te ontvangen.” De resultaten noemt zij ’ontzettend goed nieuws’. ,,Maar de tijd dringt, want na de opnamestop is er leegloop. Acht van 28 plekken staan leeg. Straks krijgen ze linksom of rechtsom toch hun zin.”

Geen commentaar op het rapport, zegt directeur Emma Beaujon van Zorgpalet Baarn-Soest, waaronder de met sluiting bedreigde Heybergh valt. Alle partijen zitten half januari om tafel. Volgens Oude Geerdink staat in het rapport ook dat andere zorgaanbieders bereid zijn om in de kleine kern verpleeghuiszorg te bieden. Zorgpalet zal er niet blij mee zijn om een deel van de zorgkoek af te staan.

De actiegroep behaalde successen. Na een demonstratie en emailbombardement tegen de aangekondigde sluiting kreeg zij het voor elkaar dat Zorgpalet Baarn-Soest, zorgkantoor Achmea, de gemeente en verhuurders opnieuw gingen kijken naar alternatieven. Er rolde dit najaar een voorkeursscenario uit om vijftien plaatsen voor zware zorg aan ouderen te behouden. De actiegroep bleef echter op ramkoers liggen tot toegezegd werd dat een onafhankelijk deskundige ernaar zou kijken.

Vluchtelingen

Oude Geerdink vindt het voorkeursscenario een krakend plan, omdat de beoogde vijftien plekken in Alliantiewoningen van De Heybergh nu nog bewoond worden door mensen met huurbescherming. ,,Er is ook een gekke structuur bedacht waarbij naast onze ouderen een deel van het gebouw wordt gebruikt door een andere bewonersgroep, gehandicapte jongeren met gedragsproblemen.” Oude Geerdink zegt trots te zijn op haar dorp dat ’zonder onvertogen woord’ duizend vluchtelingen opvangt. ,,Maar er is wel een eind aan het draagvlak.’’

Persbericht  Update

Zorgpalet Baarn-Soest lijkt voorlopig nog een obstakel voor goede zorg in Soesterberg

Verhitte discussies in Kontakt der Kontinenten tussen Soesterbergers en de partijen die zich bemoeien met de toekomst van de zware zorg in Soesterberg

Tijdens de bijeenkomst op 16 november in Kontakt der Kontinenten tussen inwoners van Soesterberg en de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom de Heybergh, lieten de aanwezige dorpelingen luid en duidelijk weten dat zij daden willen zien en geen woorden. 
De onrust die de inwoners van Soesterberg voelen over een mogelijk verdwijnen van de Heybergh werd verwoord in een spervuur aan vragen richting de panelleden. Vage of ingewikkelde technische verklaringen werden voortdurend afgestraft met eisen om heldere en eenduidige antwoorden. Naast het mogelijke verdwijnen van zware zorg in Soesterberg bleken twee andere onderwerpen ook tot grote zorg en verontwaardiging te leiden. 
1. Het voornemen van Stichting de Opbouw (koepelorganisatie waaronder ook het Zorgpalet Baarn-Soest valt) om het Heybergh-deel te vullen met verstandelijk beperkte jongeren van Zideris leidde tot veel onbegrip. Duidelijkheid werd gevraagd over:
• Passen de groepen zeer kwetsbare ouderen en Zideris jongeren wel bij elkaar in èèn gebouw?
• Hoe kan er uitvoering gegeven worden aan het voornemen om een deel van de ouderenzorg te beleggen bij begeleiders van Zideris die daartoe helemaal niet opgeleid zijn
• Is er wel genoeg draagvlak binnen Soesterberg om met zo’n extra verzwaring om te gaan. Soesterberg wordt de laatste jaren gekenmerkt door een toenemende verschraling in opvang, culturele mogelijkheden en andere noodzakelijke structuren die de basis zouden moeten vormen.
2. De andere kwestie betrof de huidige ontwikkelingen binnen de Heybergh zelf. Inmiddels staan er 5 kamers leeg en de 6e lijkt er al snel aan te komen (meer dan 20% leegstand). De zaal nam geen genoegen met de uitleg van de Directeur van het Zorgpalet Baarn-Soest “Er is geen opnamestop”. Na lang en heftig aandringen van de zaal stemde de Directeur uiteindelijk in met de eis van de aanwezigen, de opname stop gaat per direct van tafel.

Hoewel Achmea Zilveren Kruis een heel helder verhaal presenteerde over de ontwikkelingen rondom de zorg in Nederland en ook open en helder inging op de vragen en zorgen van de Soesterbergers, vroegen de aanwezigen zich toch herhaaldelijk af hoe deze hele malaise rondom de Heybergh eigenlijk was ontstaan en waarom het zo moeilijk is om voor de toekomst de juiste beslissingen te nemen. 
De conclusie van de zaal duidde er op dat men met name het Zorgpalet Baarn-Soest voorlopig nog als het belangrijkste obstakel zag.
De actiegroep “De Heybergh Blijft Open” heeft zich tijdens de avond erg gesteund gevoeld door haar achterban en is trots op de Soesterbergers die heftig maar wel met respect haar onrust en ongenoegen hebben geventileerd.
Mede dankzij Achmea Zilverenkruis zijn de onderhandelingen een nieuwe fase ingegaan en zullen er in ieder geval vier scenario’s onafhankelijk onderzocht worden. Nu niet langer alleen op financiële en bedrijfsmatige cijfers maar ook op risico’s, gevolgen, haalbaarheid en wenselijkheid. De actiegroep zal hieraan haar volledige medewerking verlening.
Echter, net als de aanwezigen op 16 november jl. huldigt de actiegroep het credo “eerst zien en dan geloven”. Ook de actiegroep ziet dat het Zorgpalet Baarn-Soest vanuit haar eigen (bedrijfseconomische) belangen een belangrijke drempel kan vormen voor een goede toekomst van zware zorg in Soesterberg. Bovendien blijft ze ongerust over de onderhandse leegloop van de Heybergh. Om die reden voelt de actiegroep de noodzaak om, naast haar volledige medewerking aan het nieuwe en hoopvolle pad met de partijen, te starten met een procedure richting de Autoriteit Consumenten & Markt. Aan de ACM zal gevraagd worden om onderzoek te doen naar de onwenselijke situatie rondom de Heybergh en de rol van het Zorgpalet Baarn-Soest en Stichting Opbouw daarbij.

Actie Tegen Sluiting De Heyberg

Het nieuws dat woonzorgcentrum De Heybergh Soesterberg op 1 mei volgend jaar moet sluiten door landelijke bezuinigingen komt hard aan, maar het is nog geen gelopen race. Huisartsen, politieke partijen en een groot aantal inwoners van Soesterberg laten van zich horen op diverse social media platforms zoals Facebook en Twitter.

Zorgpaletdirecteur Emma Beaujon is boos. "Wij hebben zes maanden lang alle energie en geld gestoken in een onderzoek om De Heybergh open te kunnen houden. En nu blijkt dat alles voor niets is geweest". 

De sluiting 1 mei 2016 is het gevolg van landelijke bezuinigingen binnen de zorg. Volgens Bert Krijger, voorzitter van de ouderenbond, komt het allemaal door de schaalvergroting bij zorginstellingen waardoor er een te grote afstand ontstaat tussen plaatselijke behoeften en overkoepelende organisaties. Beslissingen worden genomen zonder enige lokale kennis. 

Het is nog lang niet voorbij met De Heyberg, want de wethouders van de Gemeente Soest kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het tij nog te keren als ze in contact komen met het overkoepelend zorgpalet Soest-Baarn. Het is zeker nog niet te laat, maar de lokale politiek moet wel op de banken gaan staan en daadkracht tonen. Voormalig directeur Ad Witlox van het Zorgpalet weet uit ervaring dat sterke wethouders het tij kunnen keren. 

Buiten de succesvolle "deur tot deur" actie afgelopen week en een demonstratie bij De Heyberg zullen inwoners uit Soesterberg en omstreken nog veel meer acties gaan opzetten. Voor een ieder die graag op de hoogte wil blijven van de plannen en ontwikkelingen. De actievoerders hebben een facebookpagina "De Heyberg moet blijven". Iedereen kan lid worden en zijn/haar mening posten. Heb je geen Facebook? Ook op onze website kan gepost worden onder dit artikel!

Met een demonstratie zijn honderden inwoners van Soesterberg woensdagavond luidruchtig de barricaden op gegaan om uiting gegeven aan hun vastberadenheid om woonzorgcentrum de Heybergh aan de Rademakerstraat open te houden. De lange stoet waarin veel spandoeken werden meegedragen werd voorafgegaan door een geluidswagen van de IJsvereniging die met het door Danny de Munk gezongen ‘Krijg toch allemaal de kolere’ de stoet in beweging zette.

Over de Rademakerstraat ging het langs het voormalige marechausseegebouw, langs het op te heffen evenemententerrein met in het zicht het leegstaande Officiers Casino naar het open terrein aan het Dorpsplein waar ooit het dorpshuis Burgstede heeft gestaan. Daae hield Nico Eken namens het actiecomité Heybergh Blijft Open een toespraak, waarin hij zei dat er al 1.800 handtekeningen zijn opgehaald van voorstanders van het openhouden van het huis.

‘Een door ons gemaakte cijfermatige onderbouwing laat zien dat er geen evenwichtige verdeling van zorg is tussen Soest en Soesterberg. Daarbij komt dat Soesterberg zal groeien naar 9.000 inwoners, waardoor er in de toekomst eerder aan meer dan aan minder verpleegzorg behoefte is. De oproep aan b. en w. en de gemeenteraad is: Laat Soesterberg niet vallen.’

Eken riep de deelnemers, jong en oud, op om ‘de geest van vandaag vast te houden. Het einddoel is nog niet bereikt. We moeten samen op de barricade blijven staan totdat de woorden omgezet zijn in daden. Dus ook in de komende periode gaan we door met onze strijd; met voor en door Soesterbergers.’

Update: 23 10 2015

Ik citeer de Actiegroep

De Heybergh gaat dicht als het aan de gemeente en het Zorgpalet Baarn-Soest ligt. Ook al lijkt het persbericht zoals geplaatst in o.a. het AD alsof er nog iets van zorg behouden blijft, dan is dat voorlopig zeker niet het geval en in de toekomst alleen maar betaalbaar voor mensen met een dikke portemonnee.
Wij, leden van de actiegroep hebben gestreden voor wat we waard waren, er is niet naar ons geluisterd. Onze belangen, en naar wij hopen ook jullie belangen, zijn op niet een moment serieus genomen. Maar...ze zijn nog niet klaar met ons. De komende dagen meer nieuws en informatie over hoe wij belazerd werden en wat we met z'n allen gaan doen. Trek je actie plunje maar weer uit de kast want DE HEYBERGH BLIJFT OPEN

Wat de huisartsen betreft is dit scenario niet goed. De zogenaamd nieuwe plaats van de Heyberg wordt geblokkeerd door woonvergunningen van de huidige bewoners, terwijl de ontmanteling van de Heybergh gewoon doorgaat.

Weer wat hoop voor de Heybergh

Eindelijk beweging in de ontwikkelingen rondom de Heybergh.!

Onze acties lijken nu eindelijk vruchten af te werpen. De ongerustheid van de Soesterbergers over de toekomst van de Heybergh begint langzaam maar wél zeker, door te dringen en vanaf nu ligt er niet langer èèn scenario op tafel maar vier, waaronder de voorkeur van Soesterberg. 
Er is een onafhankelijke adviseur ingehuurd en die gaat tussen nu en het einde van deze maand alle mogelijkheden doorrekenen, inclusief de voor en nadelen van elk scenario. 
Omdat er in elk van de scenario’s verbouwingen in de Heybergh moeten plaatsvinden, zoekt de gemeente al binnen Soesterberg naar tijdelijke woonplaatsen zodat de bewoners tijdens de verbouwing gewoon in Soesterberg kunnen blijven.
Het aanvankelijke voorkeursscenario van het kernteam, waarin er alleen plaatsen in de Alliantie woningen ter beschikking gesteld zouden worden en waarop door de actiegroep heel scherpe kritiek is geleverd, wordt nu evenals alle andere mogelijkheden goed onderzocht.
Het is jammer is dat er eerst harde woorden moesten vallen en veel spoed overleggen nodig waren om tot dit eerste voorzichtige resultaat te komen. Anderzijds is de actiegroep blij dat er nu een opening is (mede dankzij de constructieve houding van Achmea Zilveren Kruis) om op basis van een grondige en eerlijke onderbouwing tot de juiste beslissingen te komen.
Dit geeft weer eens aan hoe belangrijk het is om je stem te laten horen. Dus…kom maandagavond allemaal naar het Kontakt der Kontinenten om nog een keer aan alle betrokkenen duidelijk te maken dat we met velen zijn en dat de Heybergh voor ons belangrijk is. Aanmelden hoeft niet perse

Update 8 december 2015

De actiegroep heeft een verzoek gedaan richting de Autoriteit Consumenten en Markt om onderzoek te doen naar de onwenselijke situatie die volgens ons is ontstaan rondom de Heybergh. 
Vandaag zal het College van B&W van de gemeente Soest beslissen over het verzoek dat de actiegroep gedaan heeft in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De actiegroep wil met dit verzoek inzage krijgen in de onderhandelingen die tot nu toe plaats hebben gevonden, de onderbouwing en argumenten die hebben geleid tot de voorkeur om de Heybergh te sluiten, een klein deel van de bewoners van de Heybergh onder te brengen in de niet beschikbare Alliantie woningen en Zideris in te laten trekken in de Heybergh.
Aanstaande donderdag zal het externe bureau AAG haar concept onderzoeksrapport voorleggen aan de kerngroep (Wethouder van der Torre, Achmea Zilveren Kruis, Zorgpalet Baarn-Soest (nu Lyvore geheten), SBBS/De Drie Eiken) en de Alliantie. De uitkomsten van dit rapport zijn heel spannend. Er zijn vier scenario's doorgerekend, waaronder het scenario van de actiegroep (behoud van intramurale verpleegzorg voor 20 tot 26 plaatsen). De kerngroep krijgt tot 14 december de tijd om het rapport te bestuderen en mag alleen veranderingen aanbrengen die eventuele bedrijfsgeheimen betreffen. Op 14 december ontvangen de leden van de Denktank (de actiegroep, de Soesterbergse Huisartsen, Cosbo/Anbo en P. Klein) het rapport en op 17 december vindt hierover overleg met AAG plaats. Volgens ons weten we na 17 december heel veel meer.
We houden jullie op de hoogte

De actiegroep "De Heybergh Blijft Open"

Meest recente reacties

14.11 | 18:24

Ik woonde op Curaçao van 1967 tot 1970. En was ook lid van de Kontikie zeeverkenners.
Leuke filmpjes. Het instortten van de brug was toen best wel heftig. Mijn vader was gezagvoerder op HrMs Wamandai.

19.09 | 17:01

Hallo Helga, Wat leuk je op deze weer eens te spreken. Ik woon in Nederland. Woon jij op de Antillen? Mocht je in Nederland wonen wellicht kunnen we dan een keer oude herinneringen ophalen.

19.09 | 15:01

Hahaha, dat ben ik, links onder. Ik was vriendin van Hilde en Sietske de Jong, die naast de dans leraar woonden.

12.06 | 22:30

In de jaren vijftig, zestig en zeventig brachten wij de zomers door in 't Joppe.

Deel deze pagina