Concert 14 november 2021

Wordt bijgewerkt.

  We hebben besloten de orkestrepetities vanaf komende donderdag 19 maart op te schorten. Hiermee denken we te voldoen aan het zoveel mogelijk beperken van sociale contacten. Bovendien zien we dat veel orkestleden al de nodige aarzeling hebben om naar de repetities te komen. De opschorting duurt zolang als dat nodig is. Het is niet te verwachten dat alles aan het eind van de maand voorbij is, maar we volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en houden jullie op de hoogte van de consequenties voor onze activiteiten.

·         We hebben ook besloten de Play-In van 4 april niet door te laten gaan. Dat kan bij de huidige richtlijnen moeilijk anders. Heel jammer voor ons allemaal! We plannen een nieuwe datum, in overleg met de lustrumcommissie en dirigent. Dit zal een puzzel worden, waarbij we rekening moeten houden met uitval van repetities en moeten bekijken wat dat voor de planning van het najaar en daarna betekent. We willen er goed naar kijken, en gezien de ingewikkelde manier van overleggen nu dat niet live kan, duurt dit wat langer.

Het orkest in vol ornaat

Het Zeister Philharmonisch Orkest zoekt violisten en altviolisten

Donderdagavond repeteren we. Het niveau is goed.

ZPHO rooster-voorjaar-2019

Weekend van 6 en 7 april 2019

Zondagmiddagconcert op 14 oktober 2018 met cellotalent Thomas Prechal. Je hoorde hem misschien al bij de Zeister Muziekdagen. Hij was de solist in Bruch’s Kol Nidrei en in zijn zelfgeschreven Rapsodie. Ook speelden we de Sinfonietta voor 10 blazers (eerste deel) van Joachim Raff en de 1e Symfonie van Charles Gounod. 

Zij speelt op een viool van Rafaele e Antonio Gagliano uit 1830 en strijkstok uit het atelier van Eugène Sartory in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Bachdag 18 maart 2018

Hawych Elders

Een fantastisch concert voor een uitverkocht huis.

Zeister Philharmonisch Orkest

Het Zeister Philharmonisch Orkest is een orkest voor gevorderde amateurs. Wat we vooral hopen, is dat u geïnspireerd raakt om mee te doen als lid van het (amateur) orkest dan wel om als liefhebber onze concerten te bezoeken. Of: om als vriend of als sponsor verbonden te zijn aan ons orkest.

Op zaterdag 11 juni 2016 hebben we Wouter Harbers begeleid in het 4e pianoconcert van Beethoven. 

Begonnen werd met de ouverture die Geschöpte von Prometheus. Daarna volgde impromptu's van Franz Schubert. Na de pause het pianoconcert

Het niveau van het orkest is goed te noemen.

De pianist was briljant en vertoont een behoorlijke progressie

Oud dirigent Ivo Meinen in Jekaterinenburg.

Merel Vercammen met het ZPHO

Laatste concert

Zeister Philharmonisch Orkest in 1973